Zmiana terminu realizacji projektu i dłuższe wsparcie pomostowe finansowe

Uprzejmie informujemy, że uzyskaliśmy zgodę na zmianę terminu realizacji projektu, który obecnie trwa od 01.04.2019-30.11.2020 oraz na wydłużenie okresu wypłaty wsparcia pomostowego finansowego z 6 na 12 m-cy. Obecnie wsparcie pomostowe będzie wypłacane w miesięcznych ratach po 1050zł/m-c przez cały pierwszy rok działalności gospodarczej. Łącznie 12 600 zł/osoba.