Wstępne wyniki oceny biznesplanów

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się wstępne wyniki oceny biznesplanów

Informuję, że zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na wstępnej liście znalazło się 34 osoby, zaś po ew. procedurze odwoławczej na ostatecznej liście do otrzymania dofinansowania będzie minimum 40 osób.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni (najpóźniej do 09.10.2019) otrzymają Państwo pisemne informacje o wynikach w formie elektronicznej – kopie kart oceny Komisji Oceny Biznesplanów. Od dnia ich otrzymania w ciągu kolejnych 5 dni mają Państwo prawo do złożenia odwołania na zasadach i w formie określonej w Regulaminie przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.