Ważny komunikat dot. warunków udziału w projekcie!

Szanowni Państwo,

zachęcam Państwa do zapoznania się z dokumentami dostępnymi w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA Regulamin rekrutacji uczestników i Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

Tam znajdziecie Państwo dokładne informacje dotyczące tego, co można zakupić z dotacji głównej oraz co będzie można sfinansować ze wsparcia pomostowego. Przypominamy, że w obu formach wsparcia pokrywane są wydatki w kwotach NETTO. Uczestnik projektu we własnym zakresie pokrywa kwotę należnego podatku VAT.

Dodatkowo przypominam, że uczestnicy projektu przy podpisywaniu umowy o udzielenie wsparcia finansowego będą zobowiązani do wniesienia 2 form zabezpieczenia: weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczenia osoby fizycznej.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w ww. dokumentach.