UWAGA! WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI

W najbliższych dniach możliwie najszybciej zostaną do Państwa wysłane drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną pisma z kartami oceny Komisji Rekrutacyjnej.

W najbliższych dniach będziemy kontaktować się telefonicznie z osobami wstępnie zakwalifikowanymi do projektu w celu umówienia spotkania z doradcą zawodowym – II etap rekrutacji.

Spotkania będą odbywać się od 28.06.2019 do 04.07.2019 (wstępnie) w siedzibie Netrix Group Sp. z o.o. ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin

Dla osób niezakwalifikowanych do projektu mamy dobrą informację – w SIERPNIU-WRZEŚNIU 2019 r. rozpoczniemy rekrutację do 2 NOWYCH PROJEKTÓW DOTACYJNYCH z działania 9.3 realizowanych na podobnych zasadach. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami na koniec lipca 2019 r.