SZKOLENIA I DORADZTWO

SZKOLENIA ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DORADZTWO GRUPOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZYGOTOWUJĄCE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Doradztwo indywidualne odbywa się zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem z każdym Uczestnikiem/Uczestniczką projektu na terenie wybranych gmin LOF. Realizacja działania do 31.08.2019 r.

Skip to content