Rusza nabór zgłoszeń do projektu od 17.05.2019 r.

Informujemy, że od dnia 17.05.2019 r. do 27.05.2019 r. będzie trwał nabór zgłoszeń do projektu „Szansa na własny biznes”. Wyłącznie w tym terminie będą przyjmowane dokumenty rekrutacyjne od kandydatów/tek do projektu.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA oraz są dostępne w biurze projektu przy ul. Związkowa 26 w Lublinie.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze od pon. do pt. od 9.00-15.00 w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Liczy się data wpływu do biura projektu.

Na etapie rekrutacji wymagane są dokumenty potwierdzające status osoby czy kwalifikuje się do udziału w projekcie:

  • załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny
  • załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów
  • załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
  • podpisany Regulamin rekrutacji
  • inne wymagane dokumenty zgodnie z Regulaminem rekrutacji