Komunikat dot. ogłoszenia wyników rekrutacji

Szanowni Państwo, informujemy, że już po zakończeniu naszego naboru do projektu w czerwcu br. otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego wiążącą interpretację odnośnie niektórych zapisów dokumentacji konkursowej, w tym definicji dot. statusu osób, które możemy zakwalifikować do projektu. W związku z tym faktem przed ogłoszeniem wyników jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tych informacji w przypadku kilkunastu osób, aby […]

Czytaj więcej »

Nabór dokumentów rekrutacyjnych zakończony!

Informujemy, że z dniem dzisiejszym rekrutacja do projektu została zamknięta. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń. Od jutra przez około 3 tygodnie będzie trwała ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych. W związku z dużą ilością zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia o kilka dni oceny merytorycznej. O wynikach będziemy Państwa informować.

Czytaj więcej »

Ważny komunikat dot. warunków udziału w projekcie!

Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do zapoznania się z dokumentami dostępnymi w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA – Regulamin rekrutacji uczestników i Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. Tam znajdziecie Państwo dokładne informacje dotyczące tego, co można zakupić z dotacji głównej oraz co będzie można sfinansować ze wsparcia pomostowego. Przypominamy, że w obu formach wsparcia pokrywane są […]

Czytaj więcej »

Wyjaśnienie do formularza rekrutacyjnego

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi sposobu wypełnienia Formularza rekrutacyjnego w części Planowany koszt przedsięwzięcia (tabele dot. wydatków) informujemy, że należy uzupełnić to jak poniżej: W planowanych wydatkach podajemy szacunkowe kwoty BRUTTO wydatków A. Kwota wnioskowanej dotacji – tutaj należy wpisać kwotę dotacji o jaką Państwo się ubiegać. Dotacja zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników […]

Czytaj więcej »
Skip to content