Wstępne wyniki oceny biznesplanów

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się wstępne wyniki oceny biznesplanów wstępna lista osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania wstępna lista osób rezerwowych do otrzymania dofinansowania wstępna lista biznesplanów ocenionych negatywnie Informuję, że zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na wstępnej liście znalazło się 34 osoby, zaś po ew. procedurze odwoławczej na ostatecznej liście do […]

Czytaj więcej »

NABÓR BIZNESPLANÓW

Szanowni Państwo, informujemy iż od 02.09.2019 r. do 13.09.2019 r. do godziny 15.00 będziemy przyjmować dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dokumenty te obejmują: Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości – nowy wzór wysłany do Państwa – 2 egzemplarze Załącznik nr 2 Wzór biznesplanu […]

Czytaj więcej »

UWAGA! OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI ostateczna lista rankingowa zakwalifikowanych do projektu ogólna nr 1 ostateczna lista rankingowa zakwalifikowanych do projektu z podziałem na płeć nr 2 ostateczna lista rankingowa rezerwowa ogólna nr 3 ostateczna lista rankingowa rezerwowa z podziałem na płeć nr 4 ostateczna lista rankingowa niezakwalifikowanych ogólna nr 5 ostateczna lista rankingowa […]

Czytaj więcej »

UWAGA! WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI lista rankingowa wstępna ogólna nr 1 lista rankingowa wstępna z podziałem na płeć nr 2 lista rankingowa rezerwowa ogólna nr 3 lista rankingowa rezerwowa z podziałem na płeć nr 4 lista rankingowa negatywna osób niezakwalifikowanych ogólna nr 5 lista rankingowa negatywna osób niezakwalifikowanych z podziałem na płeć nr […]

Czytaj więcej »
Skip to content