AKTUALIZACJA REGULAMINU I WZORU UMOWY

Informuję, że w zakładce Dokumenty do pobrania są dostępne 2 nowe dokumenty – wersja z 13.10.2019 r.: Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości Wzór Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Czytaj więcej »

AKTUALIZACJA WSTĘPNYCH WYNIKÓW BINZESPLANÓW

Szanowni Państwo w dniu 04.10.2019 r. zostały opublikowane wstępne wyniki biznesplanów, jednak na wszystkich 3 listach zostało wykazanych łącznie 49 osób, a powinno być 50. Omyłkowo na liście rezerwowej zabrakło 1 osoby. Poniżej aktualizacja listy osób rezerwowych. W przypadku wstępnej listy podstawowej i listy biznesplanów negatywnych zmiany nie wystąpiły. wstępna lista osób rezerwowych rekomendowanych do […]

Czytaj więcej »

Wstępne wyniki oceny biznesplanów

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się wstępne wyniki oceny biznesplanów wstępna lista osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania wstępna lista osób rezerwowych do otrzymania dofinansowania wstępna lista biznesplanów ocenionych negatywnie Informuję, że zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na wstępnej liście znalazło się 34 osoby, zaś po ew. procedurze odwoławczej na ostatecznej liście do […]

Czytaj więcej »

NABÓR BIZNESPLANÓW

Szanowni Państwo, informujemy iż od 02.09.2019 r. do 13.09.2019 r. do godziny 15.00 będziemy przyjmować dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dokumenty te obejmują: Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości – nowy wzór wysłany do Państwa – 2 egzemplarze Załącznik nr 2 Wzór biznesplanu […]

Czytaj więcej »
Skip to content