UWAGA! OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI ostateczna lista rankingowa zakwalifikowanych do projektu ogólna nr 1 ostateczna lista rankingowa zakwalifikowanych do projektu z podziałem na płeć nr 2 ostateczna lista rankingowa rezerwowa ogólna nr 3 ostateczna lista rankingowa rezerwowa z podziałem na płeć nr 4 ostateczna lista rankingowa niezakwalifikowanych ogólna nr 5 ostateczna lista rankingowa […]

Czytaj więcej »

UWAGA! WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI lista rankingowa wstępna ogólna nr 1 lista rankingowa wstępna z podziałem na płeć nr 2 lista rankingowa rezerwowa ogólna nr 3 lista rankingowa rezerwowa z podziałem na płeć nr 4 lista rankingowa negatywna osób niezakwalifikowanych ogólna nr 5 lista rankingowa negatywna osób niezakwalifikowanych z podziałem na płeć nr […]

Czytaj więcej »

Komunikat dot. ogłoszenia wyników rekrutacji

Szanowni Państwo, informujemy, że już po zakończeniu naszego naboru do projektu w czerwcu br. otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego wiążącą interpretację odnośnie niektórych zapisów dokumentacji konkursowej, w tym definicji dot. statusu osób, które możemy zakwalifikować do projektu. W związku z tym faktem przed ogłoszeniem wyników jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tych informacji w przypadku kilkunastu osób, aby […]

Czytaj więcej »

Nabór dokumentów rekrutacyjnych zakończony!

Informujemy, że z dniem dzisiejszym rekrutacja do projektu została zamknięta. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń. Od jutra przez około 3 tygodnie będzie trwała ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych. W związku z dużą ilością zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia o kilka dni oceny merytorycznej. O wynikach będziemy Państwa informować.

Czytaj więcej »
Skip to content