Komunikat dot. ogłoszenia wyników rekrutacji

Szanowni Państwo,

informujemy, że już po zakończeniu naszego naboru do projektu w czerwcu br. otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego wiążącą interpretację odnośnie niektórych zapisów dokumentacji konkursowej, w tym definicji dot. statusu osób, które możemy zakwalifikować do projektu. W związku z tym faktem przed ogłoszeniem wyników jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tych informacji w przypadku kilkunastu osób, aby prawidłowo zakwalifikować kandydatów/tki do projektu. Osoby te zostały wezwane do złożenia stosownych dokumentów. To powoduje, że wstępna lista rankingowa zostanie ogłoszona za kilka dni, najwcześniej w dniu 24.06.2019 r.