AKTUALIZACJA WSTĘPNYCH WYNIKÓW BINZESPLANÓW

Szanowni Państwo

w dniu 04.10.2019 r. zostały opublikowane wstępne wyniki biznesplanów, jednak na wszystkich 3 listach zostało wykazanych łącznie 49 osób, a powinno być 50. Omyłkowo na liście rezerwowej zabrakło 1 osoby. Poniżej aktualizacja listy osób rezerwowych. W przypadku wstępnej listy podstawowej i listy biznesplanów negatywnych zmiany nie wystąpiły.

Za niedopatrzenie przepraszamy.