AKTUALIZACJA REGULAMINU I WZORU UMOWY

Informuję, że w zakładce Dokumenty do pobrania są dostępne 2 nowe dokumenty – wersja z 13.10.2019 r.:

  • Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości
  • Wzór Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem